R E K L A M A

LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 24 września 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.  LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Spotkanie autorskie Krystyny Szayny – Dec

Znaną mi z ławy szkolnej  Krystynę Szaynę – Dec postrzegałem, od dawna, jako uznaną w Krakowie germanistkę, związaną też po profesji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie. W 2009 zadziwiła Jasło publikacją o swoim dziadku Andrzeju Szajnie artyście rzeźbiarzu. Starannie wydany album dobrym słowem wnuczki Krysi i świetnymi fotografiami Łukasza Raka odzwierciedla  wybrane dzieła mistrza Andrzeja.

Jasielski budżet obywatelski – zakończył się nabór wniosków

33 projekty mieszkańców zostały zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wynosi 2 mln 893 tys. zł. Wnioski, które spełnią wymagane kryteria, zostaną poddane głosowaniu. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie 300 tys. zł, będą realizowane w przyszłym roku.

Nagrody w kampanii Trzeźwy Umysł dla jasielskich uczniów rozdane

16 uczniów z jasielskich  szkół podstawowych otrzymało nagrody w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano dwa konkursy: literacko-plastyczny Autoportret oraz literacki „Napisz do nas list”. Wśród kilku tysięcy prac, wyróżniono również prace jasielskich uczniów.